Spela på galoppsport

I galoppsport är ryttaren uppsutten på hästen, och det är två eller flera ekipage som tävlar. Den häst som galopperar snabbast vinner. Den snabbaste galoppören är det engelska fullblodet. Galopp kan ske antingen på gräs eller sandbana, och ibland även över hinder. Att låta hästar löpa mot varandra har nog varit en folksport lika länge som människor har ridit, men tyvärr kan tävlingsformen leda till att hästarna galopperar in i döden, eftersom tävlingen är en replikering av djurets flykt från en fiende. Det är djupt rotat i hästen att ligga först i loppet, för där är faran minst. Idag förs noggranna kontroller för att hästar inte ska fara illa i galopptävlingar.

I Asien har lopp med inhemska ökenhästar och arabiska fullblod genomförts under många tusen år, hästtävlingar är också en viktig del av mytologin- i den nordiska mytologin anordnas ett lopp mellan Oden och jätten Hrungnir. Under Romartiden anordnades kapplöpningar med hästar och över hela Asien ordnades lopp med de små ökenhästarna. I Rom anordnades under flera hundra år ett lopp mellan 15 – 20 löshästar under vårfestivalen.Den moderna galoppsporten formades i Storbritannien där organiserade tävlingar skedde så tidigt som på 1600-talet.

På 1700-talet började man avla fram de engelska fullbloden som även kallas för Thoroughbreds. Deras blodslinjer kan på hingstsidan spåras tillbaka till arabiska fullblod som importerades eller kom som gåva från Syrien. De parades med inhemska hästar och tidigare importerade djur med det enda målet att avla fram snabba hästar. Deras ättlingar anses idag vara världens snabbaste galopphästar och löpning med engelska fullblod kallas kungarnas sport.

Lopp genomförs även mellan ponnier och i vissa lopp deltar amerikanska vildhästar. I Mongoliet utförs fortfarande extrema ökenlopp som är nästan 6,5 mil långa med de små mongoliska ponnierna. Även i Sverige genomförs distanslopp med häst, och då är arabhästar den vanligaste rasen. Det finns utmärkta möjligheter att spela på galoppsport i mobilen. Sporten är snabb och resultatet kommer genast. Det är nästan så man känner fartvinden i ansiktet.